Palackého 664, 281 01 Velim | Najdete nás na mapě. + 420 321 762 154
 • Excelmix.cz Excelmix logo

SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

Zateplovací systémy

Balkonové systémy

Hydroizolace koupelen

Zateplovací systémy

 • Úspora nákladů a energie
 • Příjemné klima v každou roční dobu
 • Zvýšená životnost stavby

Neustálé zvyšování cen za energie, nákladů na vytápění či klimatizaci přivádí majitele nezateplených objektů k podniknutí nezbytných kroků. U nedostatečně izolovaného objektu má malý význam samostatná výměna některých komponentů (okna, dveře, změna otopného systému). Základním řešením je provedení kvalitního zateplení, často efektivně provedeného spolu s dalšími revitalizačními úpravami. Certifikované zateplovací systémy EXCEL THERM představují špičkovou kvalitu v evropském měřítku. Vzájemně sladěné výrobky a promyšlená systémová řešení poskytují trvalou jistotu a bezpečnost prováděcím firmám, investorům i uživatelům.

Balkonové systémy

 • Roky osvědčené systém
 • Systémy s dlouhou životností
 • Řešení pro každý balkón a lodžii

Opravy těchto vodorovných konstrukcí jsou jednou ze základních prací při revitalizaci bytových domů. Opravy bývají často podceňovány, přitom jsou z hlediska povětrnosti a užívání nejvíce zatěžovanými konstrukcemi budovy. Konstrukce musí být schopna dlouhodobě odolat výkyvům teplot -30°C až 80°C, vlhkosti, mrazu, rozdílné tepelné roztažnosti jednotlivých vrstev a materiálů apod. Vzhledem k tomu vyžadují konstrukce balkónů a lodžií použití speciálních materiálů poskládaných do odzkoušených a certifikovaných systémů, které vám nabízíme v několika variantách přizpůsobených vašim nárokům a požadavkům. Základní variantou je systém EXCEL MIX STANDARD. Náročnějším podmínkám pak vyhovuje systém EXCEL MIX STANDARD PLUS až po velmi propracovaný systém EXCLUSIVE DRAIN. Správná skladba a speciální materiály spolu s dodržením technologické kázně zaručí Vám i Vašim zákazníkům dlouhou životnost provedeného díla.

Balkonový systém EXCEL MIX STANDARD

 1. nosná konstrukce balkonu
 2. penetrace podkladu - Disperzní penetrace nebo Koncentrát pro penetrační nátěry
 3. lokální opravy - Reprofilační malta, Rychlý beton nebo Vyrovnávací stěrka
 4. spádový klín min. 2% - Vyrovnávací stěrka (možno nastavit štěrkem) popř. Rychlý beton
 5. hydroizolace 1 vrstva - EXCEL MIX 2K hydroizolace
 6. balkonový profil přímý vč. rohů, spojek a koncovek např. PROFIN PLASTY AOP 32 nebo AOP 50
 7. Těsnicí pás nebo Samolepicí těsnicí pás
 8. hydroizolace 2 vrstva - EXCEL MIX 2K hydroizolace
 9. lepidlo určené pro obklady a dlažby
  TS BASIC ELASTIC (C2T)
  TS FIX ELASTIC (C2TE)
  TS FLEX PLUS (C2TE S1)
  TS FLEX FBM (C2E S2)
  TS EXCELQUICK (C2FT S1)
 10. mrazuvzdorná slinutá dlažba
 11. cementové spárovací hmoty - POLYBLEND, popř. POLYBLEND S
 12. trvale pružný tmel - polyuretanový tmel, MS polymer, popř. neutrální silikon

Povrch balkonu či terasy musí být řádně připraven. Nejprve ho očistíme od prachu a hrubých nečistot, například rýžovým koštětem a wapkou.

Pro zpevnění podkladu a zvýšení přilnavosti následujících vrstev, očištěný podklad napenetrujeme ředěným přípravkem EXCEL MIX Koncentrát pro penetrační nátěry nebo použijeme Penetrační nátěr, který je již připraven k přímému použití.

Po úplném zaschnutí penetrace a opravě případných výtluků v podkladu výrobkem REPROFILAČNÍ MALTA, vytvoříme spádový klín výrobky RYCHLÝ BETON nebo VYROVNÁVACÍ STĚRKA. Minimální sklon klínu je 2 %.

Ze všech BALKÓNOVÝCH PROFILŮ částečně stáhneme krycí fólii tak, aby perforované části byly bez fólie. Profily zkrátíme na požadovanou délku. Profily nedáváme na sraz (vedle sebe), ale vždy vynecháme dilatační mezeru 3-5 mm.

Do první vrstvy EXCEL MIX 2K hydroizolace, nanesené podél volného konce balkonu, vložíme balkonové profily vč. rohů. Na styku balkonového profilu s upraveným podkladem lze nalepit EXCEL MIX Samolepící těsnící pás nebo Těstnící pás se síťkou.

Na styku balkónu a stěny vtlačíme do první vrstvy hydroizolační stěrky EXCEL MIX Těsnící pás a potom ho překryjeme druhou vrstvou hydroizolační stěrky. Každou jednotlivou vrstvu je třeba nechat řádně vytvrdnout.

Na balkón s nalepenými profily nanášíme postupně celoplošně druhou vrstvu hydroizolační stěrky EXCEL MIX 2K.

Na zatvrdlou hydroizolaci lepíme mrazuvzdornou dlažbu lepidlem třídy min. C2, např. TS BASIC ELASTIC, TS FIX ELASTIC, případně TS FLEX FBM nebo TS EXCELQUICK. Pro záruku trvanlivosti provedenéh díla doporučujeme lepidlo kvality C2TES1, např. TS FLEX PLUS.

Nalepenou dlažbu po vytvrdnutí lepidla (minimálně za 24 hodin) vyspárujeme spárovací maltou POLYBDEN případně POLYBDEN S a spáry začistíme.

Spáru na styku balkónu a stěny, ve které může docházet k dilataci, vyplníme trvale pružným silikonem s protiplísňovými fungicidy a odolností vůči UV záření, např. PRONOVA 4v1.

Silikonem přetmelíme také stykovou spáru mezi okapovou lištou a přesahující dlažbou, ze spodní strany dlažby.

Hydroizolace
koupelen

 • Vysoká kvalita
 • Dlouhodobě osvědčené systémy
 • Systémy s vysokou odolností

Obsahuje kompletní výrobní program od provádění hydroizolačních vrstev, přes lepení až po spárování obkladů a dlažeb, který plně vyhovuje vysokým nárokům na realizaci v novostavbách i při rekonstrukcích.

Příprava podkladu

Zbavit podklad prachu, nesoudržných částic a sjednotit jeho savost. Penetrace podkladu.

Příprava směsi:

Vsypat sypkou složku do tekuté a důkladně promísit v hladkou homogenní hmotu.

Izolace exponovaných míst:

Nanést nátěr do koutů a vytáhnout jej cca 15-20cm od lomu nebo dilatační spáry na každou stranu.

Izolace exponovaných míst:

Vložit těsnící pásy, vnější rohy a vnitřní kouty.

Celoplošná izolace:

Provést první celoplošný nátěr.

Celoplošná izolace:

Provést druhý celoplošný nátěr kolmo k prvnímu nátěru.